Gestolen AED

Deze website is een initiatief van enkele grote fabrikanten en distributeurs van Automatische Externe Defibrillatoren in Nederland.

De afgelopen jaren zijn er zeer veel AED’s verkocht in Nederland, naar schatting zijn er momenteel ca. 80.000 AED’s geplaatst.

Alhoewel het niet vaak voorkomt dat AED’s gestolen worden (gemiddeld slechts 5 à 10 stuks per jaar), hebben we besloten om deze registratie op te zetten.

Deze gestolen AED’s zijn namelijk relatief gemakkelijk traceerbaar vanwege het unieke serienummer van de AED. Door deze serienummers openbaar te publiceren hopen wij ons steentje bij te dragen in de opsporing van deze gestolen AED’s.

Wist u dat de kans op diefstal van een AED kleiner is dan de kans dat u een hartstilstand krijgt?