GestolenAED.nl

Een initiatief van diverse fabrikanten en distributeurs van Automatische Externe Defibrillatoren (AED’s) in Nederland.

De afgelopen jaren zijn er steeds meer en meer AED’s verkocht in Nederland. Naar schatting zijn er momenteel ca. 100.000 AED’s geplaatst. Een groot gedeelte van deze toestellen hangt op een openbare plek, zodat iedereen tijdens een noodgeval de AED kan gebruiken. En er meer levens gered kunnen worden.

AED’s worden niet vaak gestolen. Gemiddeld zo’n 5 tot 10 keer per jaar in Nederland. 

Gestolen AED’s zijn relatief eenvoudig traceerbaar vanwege het unieke serienummer van de apparaten. Door deze serienummers openbaar te publiceren hopen wij een steentje bij te dragen in de opsporing van deze gestolen AED’s.

Wist u dat de kans op diefstal van een AED kleiner is dan de kans dat u een hartstilstand krijgt?