Algemene informatie

In Nederland overlijden iedere week 300 mensen aan een plotselinge hartstilstand. In een groot aantal gevallen is er sprake van “ventrikelfibrillatie”, een storing van het elektrische systeem van het hart, waardoor het hart geen bloed meer rondpompt door het lichaam. Na ongeveer 4-6 minuten zullen hersencellen onherstelbaar beschadigen. Door hartmassage en beademing toe te passen, krijgen de hersenen weer wat zuurstof, de oorzaak van de hartstilstand kan echter alleen worden aangepakt door het hart weer normaal te laten kloppen. Dat kan alleen door een stroomschok toe te dienen met een defibrillator. Een Automatische Externe Defibrillator is een apparaat dat bediend mag worden door iedereen die kan reanimeren.

Bereikbaar

De overlevingskans van iemand met een hartstilstand buiten het ziekenhuis is ongeveer 12%. Als binnen 6 minuten iemand gereanimeerd en gedefibrilleerd wordt, is de overlevingskans 70%! Maar tijd is hierin erg belangrijk. Iedere minuut later defibrilleren betekent een daling van de overlevingskans met 10%. Hoe sneller de schok wordt toegediend, hoe beter. Daarom wordt een AED altijd op een goed en snel bereikbare plaats opgehangen, bij voorkeur bereikbaar voor iedereen, dus zonder een code of hangslot.

Risico

Het ophangen van een AED in een openbare ruimte brengt wel een risico met zich mee, want het komt voor dat dieven met de AED aan de haal gaan. Moreel gezien is dat uiteraard een zeer laffe daad! Gelukkig komt diefstal van een AED veel minder vaak voor dan men wel denkt: Van de 80.000 geplaatste AED’s worden er jaarlijks minder dan 10 als gestolen geregistreerd.

Waarom dan registreren?

Enerzijds willen we middels deze website meer bekendheid geven aan het feit dat diefstal van AED’s niet loont, aangezien deze vrij gemakkelijk traceerbaar zijn. Anderzijds willen we de beheerders van AED’s vooral blijven aanmoedigen om hun AED zo toegankelijk mogelijk aan te bieden aan de bevolking.
Een AED is een levensreddend apparaat, iedere seconde telt, en een AED hoort daarom openbaar toegankelijk te zijn. Heeft u wel eens een brandblusser gezien achter slot en grendel?

Wat kunt u met een gestolen AED?

Het is voorgekomen dat AED’s tegen opmerkelijk lage prijzen worden aangeboden op Marktplaats. Gaat u dan vooral na of het hier een gestolen AED betreft! Deze AED’s zijn namelijk niet interessant om aan te schaffen: Naast het feit dat heling strafbaar is, zit er geen garantie meer op het apparaat, en komen deze AED’s ook niet meer in aanmerking voor eventuele toekomstige softwareupgrades.

Verzekeren?

Ondanks het feit dat de kans op diefstal van een AED niet groot is, kunt u er voor kiezen om uw AED te verzekeren tegen een laag bedrag per jaar.